W związku ze zwiększeniem liczby zachorować na COVID -19 na zajęciach obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcja rąk. W sprawach pilnych oraz wynajmu sal prosimy o kontakt pod nr tel. 324301209 w godz. od 9.00 do 13.00

COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KORNOWACU NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

 

Zapewniamy bezpieczne warunki oraz zachowujemy wszelkie środki ochrony przed koronawirusem.

 

Przy każdym wejściu do budynków Domu Kultury w Kobyli, Rzuchowie, Łańcach, Pogrzebieniu i Świetlicy w Kornowacu umieszczone zostały pojemniki z płynem dezynfekującym. Prosimy o bezwzględne dezynfekowanie rąk lub noszenie rękawiczek jednorazowego użytku.

W budynkach GOK obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej takich, jak: maseczki lub przyłbice oraz przestrzegania zaleceń służb sanitarnych- odstęp 1.5 metra od innych osób i ograniczenie jednoczesnego przebywania w pomieszczeniach.

W zajęciach organizowanych przez GOK mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożą pisemne oświadczenie o braku oznak zakażenia i świadomości istniejącego zagrożenia epidemicznego i możliwości zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są obowiązani złożyć rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby bez oświadczenia nie mogą uczestniczyć w zajęciach.