Historia Domu Kultury w Kobyli

Historia Domu Kultury w Kobyli

 

Inicjatorami budowy obiektu kulturalnego w Kobyli byli kierownik szkoły Alojzy Otręba oraz Henryk Lukoszek. Budynek został zbudowany w dużej mierze przez ofiarność mieszkańców Kobyli oraz ich bezinteresowną pracę.

Dom Kultury został oddany do użytku w październiku 1979 od tamtej pory osobami kierującymi placówką byli:

- Jan Rumpel

- Henryk Kocur

- Danuta Świdergoł

- Helena Kalus

- Wiesława Bochynek

- Alicja Ploch-Burda

W dniu 01. 01. 2006r. Dom Kultury w Kobyli i Dom Kultury w Pogrzebieniu z dwiema innymi świetlicami zostały przekształcone w Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli, a Dyrektorem całej instytucji została pani Wiesława Bochynek.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu wchodzą:

- Dom Kultury w Kobyli

- Świetlica w Łańcach

- Świetlica w Rzuchowie

- Świetlica w Pogrzebieniu

- oraz od 2010r. Świetlica w Kornowacu

W latach 2010-2013 wszystkie budynki Gminnego Ośrodka Kultury zostały ocieplone i wyremontowane.