Historia Świetlicy w Pogrzebieniu

Osoba prowadząca świetlicę:

Maria Łomnicka