| | | AAA
Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu

Aktualności

26 czerwca 2018 16:22 | Aktualności

Konkurs plastyczny i warsztaty plenerowe "Pałac w Rzuchowie"

Plenerowe warsztaty malarskie w Rzuchowie 


Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 6-15 lat do udziału w warsztatach plenerowych w ramach konkursu "Pałac w Rzuchowie" Fundacji Na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im H. Himmla. Warsztaty odbywać się będą w ogrodzie Pałacu w Rzuchowie pod okiem instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu.

Terminy warsztatów:

17 lipca, godz. 16.00

20 lipca, godz.16.00

13 sierpnia, godz.16.00

22 sierpnia , godz. 16.00


Zapisy na warsztaty prowadzą domy kultury i świetlica w Kornowacu.

DK Rzuchów 324301631

DK Pogrzebień 324301012

DK Kobyla 324301200

Świetlica Kornowac 324301209
Konkurs plastyczny "Pałac w Rzuchowie"Organizator: 
   Fundacja Na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. H. Himmla

                      ul. Chabrowa 21, 440200 Rybnik

                      fundacjahimmla@gmail.comCele konkursu:

- rozwijanie wrazliwości na piekno Małej Ojczyzny,

- pobudzenie inwencji twórczej dziecka,

- rozwijanie zdolności plastycznych,

- promowanie twórczości artystycznej uczniów.


Uczestnicy:

Dzieci i młodzież szkolna (6-15) zamieszkała na terenie Gminy Kornowac.


Warunki konkursu:

- Format pracy: maksymalnie A-3.

- Technika: dowolna płaska- rysunek, grafika, malarstwo.

- Prace nadesłane na konkurs powinny na odwrocie zawierać czytelnie napisane

  informację:

                  - imię, nazwisko i wiek wykonawcy,

                  - szkoła i klasa,

                  - numer telefonu kontaktowego i/lub adres e-mail,

                  - imię i nazwisko rodzica/opiekuna.

- Prace złożone na konkurs powinny być wykonane samodzielnie.

- Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, indywidualną pracę.


Terminy:

Prace należy dostarczyć do oddziałów Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu w terminie

do 10 września 2018 r.


Wyniki zostaną ogłoszone 15 września 2018 r.


Ocena prac


Jury oceniać będzie prace według następujących kryteriów:

trafność tematu pracy, estetyka wykonania, walory artystyczne (kompozycja, gama

kolorystyczna), umiejętności plastyczne, oryginalność, pomysłowość.


Nagrody będą przyznawane w 2 kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas I- IV

- uczniowie klas V- VIII

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Nie przewidujemy dyplomów uczestnictwa.


Ogłoszenie wyników:


Ogłoszenie wyników i prezentacja prac konkursowych odbedzie się 15 wrzesnia o godzinie

16.00 w Pałacu w Rzuchowie podczas Europejskich Dni Dziedzictwa.


Uwagi końcowe:

Prace niezgodne z regulaminem, wykonane zbiorowo lub oddane po terminie nie będą

oceniane.

Prace konkursowe stają sie własnością Fundacji i nie podlegają zwrotowi.


Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu  oraz wyrażenie zgody na

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów promocyjnych

konkursu. 

 

Przeczytano: 205 razy. Wydrukuj|Do góry