Zgodnie z zaleceniami od 7 listopada do odwołania placówki Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu wstrzymują swoją działalność! Wszystkie zajęcia stałe zostają odwołane. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr tel. 324301209 w godz. od 9.00 do 13.00.

Wynajem sal

28 sierpnia 2020 12:04 | Wynajem sal

Zarządzenie z dnia 27.08.2020

W załączniku zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu z dnia 27.08.2020 wraz z regulaminem, cennikiem, taryfikatorem oraz wzorami najmu godzinowego i cyklicznego .

czytaj więcej »

31 lipca 2020 16:48 | Wynajem sal

Wzory umów wynajmu sal

Publikujemy do wglądu wzory umów wynajmu sal.

czytaj więcej »

31 lipca 2020 16:28 | Wynajem sal

Taryfikator

Stawki zryczałtowanego odszkodowania za zniszczone lub trwałe uszkodzone sprzęty i wyposażenie.

czytaj więcej »

31 lipca 2020 16:16 | Wynajem sal

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem wynajmu sal w Domach Kultury w Kobyli, Łańcach, Rzuchowie i Pogrzebieniu GOK w Kornowacu

czytaj więcej »

31 lipca 2020 16:02 | Wynajem sal

Zarządzenie

Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu umożliwia wynajem sal na uroczystości rodzinne, imprezy okolicznościowe, szkolenia, spotkania i zebrania w Domach Kultury w Kobyli, Łańcach, Rzuchowie i Pogrzebieniu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofer

czytaj więcej »

31 lipca 2020 15:48 | Wynajem sal

Regulamin

W załacznikach publikujemy szczegołowy regulamin wynajmu sal.

czytaj więcej »