Ogłoszenia

23 października 2019 18:47 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowsko pracy- wychowawca świetlicy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy wychowawca świetlicy.


Wymagania wobec kandydatek i kandydatów :

 • wykształcenie: średnie/ wyższe, pedagogiczne,

 • kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,

 • zdolność i otwartość w komunikowaniu się,

 • odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę.

Zakres zadań

 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w trakcie zajęć,

 • organizacja aktywności plastycznych, ruchowych rozwijających talenty dzieci,

 • pomoc w odrabianiu prac domowych

 • pomoc w organizacji zajęć kulturalnych, rekreacyjnych

Oferowane warunki:

 • umowa o pracę na ½ etatu

Wymagane dokumenty:

 • CV,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę:

osobiście w GOK - Dom Kultury w Kobyli, ul. Główna 78, 44-285 Kobyla

z dopiskiem: Nabór na stanowisko wychowawca świetlicy.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w GOK Kornowac pod nr tel.32 430 12 00.

 

Przeczytano: 242 razy. Wydrukuj|Do góry